Cần đảm bảo vé số là hợp lệ

Cần đảm bảo vé số là hợp lệ