Tính xác suất lô đề chuẩn nhất

Tính xác suất lô đề chuẩn nhất